Algemene Ledenvergadering 2021 is vervallen

De vergadering van 6 oktober j.l. is vervallen tot nader bericht.

Uitnodiging
Het bestuur van KMAS nodigt u uit voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering van KMAS (Koepel Mooiland Allen Samen)
Datum: woensdag 6 oktober 2021 (Van 10.00 – 15.15 uur) VERVALT Plaats: Congrescentrum De Reehorst/Bennekomseweg 24 te Ede Telefoon: 0318 -750 300
Agenda
Agenda punten Tijd (10.00 – 15.15 uur)
Inloop en registratie (koffie/Thee) 10.00 – 10.30 uur
1 Opening en Vaststelling agenda ALV 10.30 uur
2 Mededelingen KMAS bestuur
Mededelingen HO leden
3 Korte terugblik laatste ALV van 2 oktober 2019 (zie bijlage)
4 Inhoudelijke terugblik KMAS bestuur januari t/m augustus 2021 (zie bijlage)
5 Laatste stand van zaken verkoop complexen Mooiland (zie bijlage)
6 Voorstellen voor bestuurswisselingen (ter tafel)

Pauze 12.15 – 13.00 uur
Middag programma 13.00 – 15.00 uur
Het middagprogramma wordt bijgewoond door Jochem Schoemaker (Teammanager Servicegebieden bij Mooiland)
7 • Ruimte voor inbreng belangrijke aandachtspunten die de Huurdersorganisaties hebben
• Korte leersessie Prestatie afspraken 13.00 – 14.00 uur

14.00 – 15.00 uur

8 Rondvraag 15.00 uur
10 Sluiting/Napraat 15.15 uur

Melden voor deelname kan bij:
• Mw. K. Tadema, secretaris (tel: 06-27242711)
• Tadema@192.168.1.203

Reacties zijn gesloten.