KMAS visie betreffende verkoopstrategie.

KMAS VISIE BETREFFENDE VERKOOPSTRATEGIE MOOILAND

Wat is er gaande op de huur- en verkoopmarkt van huizen? 

1. Corporaties verkopen veel sociale huurwoningen vooral uit noodzaak om aan Geld te komen.

2.  Hierdoor neemt het aantal sociale huurhuizen af en meer mensen zijn op zoek naar een betaalde woning. Starters en zittende huurder komen niet aan bod.

3. Oorzaak is dat beleggers en andere investeerders de woningen kopen om er winst op te maken door de huurprijzen te laten stijgen. Het aantal van deze beleggers stijgt . Er zijn ook steeds meer  buitenlandse beleggers en investeerders.

4. Het beleid van de Rijksoverheid is mede daaraan schuldig. De verkoop van sociale huurhuizen aan (buitenlandse) beleggers is gekomen door verdere liberalisering van de woningmarkt. Een beleid van de Rijksoverheid want de huren kunnen dan sneller stijgen en er kan dan geen maximum huurprijs voor hogere inkomens gelden. 

5. De overheid (het Rijk) kreeg hierdoor geld via een verhuurdersheffing die corporaties moeten betalen. Om deze verhuurdersheffing te betalen mogen corporaties huizen verkopen. De aanleiding en ook de oorzaak waren de uitwassen (fraude, verliezen, speculaties en mega salarissen van bestuurders) in de corporatiesector. Dit beleid staat nu ter discussie. 

Wat wil KMAS? 

KMAS wil dat Mooiland bij de verkoop van woningen de verkoopregels van corporatiewoningen naleeft. Deze regels zijn vastgelegd in de Woningwet van 2015. De regels gelden niet alleen voor de verkoop van woningen, maar ook voor bijvoorbeeld ruilen, splitsen of schenken. KMAS pleit dat Mooiland een verkoopbeleid voert waar niet aan (buitenlandse) beleggers en investeerders wordt verkocht  maar als dat echt noodzakelijk is aan andere corporaties.  

Mooiland moet, ook al is het bezit van Mooiland versnipperd,  niet ten koste van alles willen verkopen aan commerciële partijen als er geen bod is van andere corporaties. Een pauze in de verkoop is zeker nuttig omdat Mooiland genoeg geld heeft en de noodzaak om te verkopen om financiële redenen er niet is. Dit blijkt ook uit het feit dat Mooiland andere corporaties (zie Den Haag) helpt met geld om hun volkshuisvesting doelen te bereiken. 

KMAS wil dat Mooiland een verkoopbeleid voert dat gebaseerd is op zaken als:

  • Verkopen aan andere corporaties die niet als doorgeefluik fungeren voor weer verkoop aan beleggers;
  • Verkopen aan corporaties die een sociaal verhuurbeleid voeren met zaken als willen bouwen voor de sociale huur, investeren in een goed participatiebeleid voor de huurders, bouwen met oog voor wonen, zorg en welzijn, verkopen bij voorkeur aan huurders en starters.
  • Complementair aan het verkopen van woningen staat het bouwen van woningen. KMAS wil dat Mooiland ruimschoots gebruik maakt van de korting op de verhuurderheffing en daarmee ook betaalbare (sociale) huurwoningen de komende jaren bouwt.

Geef een antwoord