HAM: Zienswijze betreffende ontheffing Mooiland voor Gennep

DE HUURDERSALLIANTIE MOOILAND                                       MOOILAND T.a.v. S. Van den Bergh Postbus 140 5360 AC GRAVE Mail: svandenbergh@mooiland.nl. Schaijk/Warnsveld,  maart 2022 Betreft: Verzoek aan de Huurdersorganisatie Mooiland (HAM) om een zienswijze betreffende ontheffing Mooiland voor Gennep Geachte heer Van den Bergh, Hierbij een reactie (zienswijze) van de Huurdersalliantie Mooiland (HAM) op…

Lees verder

Kmas over wonen zorg en welzijn

Wat is gaande in woningcorporatieland? Corporaties hebben vaak te maken met bijzondere doelgroepen, denk aan rolstoelgebruikers of mensen met dementie. Voor deze doelgroepen zijn soms specifieke aanpassingen aan woningen nodig of is het van belang dat bepaalde faciliteiten in de buurt beschikbaar zijn. Wat wil de overheid? De landelijke overheid…

Lees verder

Kmas over de betrokkenheid bij de Prestatieafspraken.

Algemeen Prestatieafspraken zijn wettelijk vastgelegd. In de Woningwet staat dat de plannen van woningcorporaties moeten worden ingepast in het lokale beleid. Dat betekent dus dat er overleg moet zijn tussen de gemeente en de woningcorporatie. De meeste gemeenten hebben een woonvisie. Dat is een document waarin staat wat de ambities…

Lees verder

KMAS visie betreffende verkoopstrategie.

KMAS VISIE BETREFFENDE VERKOOPSTRATEGIE MOOILAND Wat is er gaande op de huur- en verkoopmarkt van huizen?  1. Corporaties verkopen veel sociale huurwoningen vooral uit noodzaak om aan Geld te komen. 2.  Hierdoor neemt het aantal sociale huurhuizen af en meer mensen zijn op zoek naar een betaalde woning. Starters en…

Lees verder