Algemene ledenvergaderingen 2018

Op woensdag 9 mei a.s. is er een EXTRA Algemene Ledenvergadering van KMAS en de HOS. De HOS hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen.
Deze vergadering is uitgeschreven omdat onlangs een nieuw huurbeleid na intensieve besprekingen met Kmas mede in aanwezigheid met 2 HO vertegenwoordigers is vastgesteld. Heel belangrijk in het kader van de betaalbaarheid van de woningen.
Op woensdag 30 mei 2018 zal de voorjaarsvergadering ( ALV ) zoals we die normaal kennen worden gehouden. Een uitnodiging hiervoor volgt nog.
En in het najaar (oktober/november 2018) zal de najaarsvergadering van KMAS en de HOS plaatsvinden.
Kortom, dit jaar zijn er dus drie Algemene Ledenvergaderingen !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *