Werkbezoek de Mare in Alkmaar

Op zaterdag 1 december 2018 hebben de voorzitter en de secretaris van KMAS een werkbezoek aan het bestuur van de HO de Mare ( winkelcentrum )  in Alkmaar gebracht. Het gaat om 297 woningen verdeeld over vier flatgebouwen. Daartussen zijn tevens woningen van een lokale woningcorporatie en  woningen die eigendom zijn van particuliere eigenaren. Een woonsituatie die nogal wat vraagt van het HO bestuur om de belangen van de huurders goed te behartigen.

Onderwerpen zoals veiligheid, leefbaarheid en de moeizame communicatie met de vereniging van huis en winkeleigenaren zijn door de HO in het gesprek met KMAS naar voren gebracht. Vernielingen aan toegangsdeuren, samenscholingen van jeugd tasten het veiligheidsgevoel van bewoners aan. De communicatie met de particuliere sector verloopt moeizaam en zorgt voor veel onbegrip.

Er is grote behoefte bij de bewoners om in één van de flatgebouwen een ruimte in te richten voor activiteiten en sociale samenhang/ontmoeting.

Aan KMAS is uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor deze punten. KMAS heeft toegezegd deze zorgen en wensen van de HO de Mare in het periodieke operationeel overleg met Mooiland aan de orde stellen. Tenslotte is nog geïnformeerd naar de stand van zaken over de verkoop van de 297 woningen. KMAS heeft uitleg gegeven over de verkoopstrategie van Mooiland en bevestigd dat de verkoopprocedure loopt.  

Van beide kanten is het werkbezoek als positief ervaren en KMAS dankt het HO bestuur voor de gastvrije ontvangst en de prettige sfeer waarin het gesprek heeft plaats gevonden.

 

December 2018

Het KMAS bestuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *