Huurbeleid

Op 4 december hebben de koepels de besprekingen over het huurbeleid afgerond ( fase 2 ). Mooiland is met de doorberekening van het huurbeleid voor de woningen in het Kmas gebied bezig. De uitkomsten hiervan zullen in fase 3 ( Januari/februari 2018 ) bekend worden gemaakt.

Hieronder kunt u de bijlagen vinden met alle informatie over het nieuw huurbeleid en de aanpassingen per 1 juli 2018.

Presentatie Huurbeleid

Huuraanpassing per 1 juli ’18_Mooiland verkleint verschillen in Huurprijzen

Reactie Koepels op adviesaanvraag Mooiland

Adviesaanvraag

BO Huurbeleid Mooiland 2018

Adviesaanvraag huurverhoging – huurverlaging 2018

Huurbeleid op maat

Voorstel Maatwerk Huurbeleid

Advies Grave en KMAS aan Mooiland over Maatwerk Huurbeleid Voorstel Maatwerk Huurbeleid

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.