Mooiland als volwaardige woningcorporatie

Opgave tot 2026 van Mooiland

Thuis geven als volwaardige woningcorporatie.

Dat is onze belangrijkste opgave voor de komende tien jaar. Daarom maken we tot 2026 actief werk van:

  • Betaalbare woonlasten (huur, energielasten, servicekosten) voor onze huurders.
  • Kwalitatief goede woningen die toekomstbestendig zijn en geschikt voor alle levensfasen.
  • Duurzame woningen. Op weg naar een energie neutrale toekomst is onze eerste stap om alle bestaande woningen naar minimaal energielabel B te brengen. In Noordoost-Brabant gaan we de komende jaren zelfs verder door een deel van de woningen te laten voldoen aan de BENG normering (Bijna Energie Neutraal Gebouw).
  • Samen met partners en collega-corporaties zorgen voor voldoende geschikte sociale huurwoningen in Noordoost-Brabant (inclusief Oss en Den Bosch).
  • Het stimuleren van initiatieven die bijdragen aan prettige wijken en fijn samen wonen.
  • Huurders die een extra steuntje in de rug nodig hebben, helpen we samen met onze partners in wonen, welzijn en zorg op weg.
  • Een betere dienstverlening voor onze huurders.
  • Goede overdracht van onze woningen na verkoop.
  • Verantwoorde en doelmatige besteding van middelen die vrijkomen uit de verkoop. De middelen zetten we vooral in voor betaalbare, kwalitatief goede, duurzame en voldoende sociale huur woningen. Vinden we geen doelmatige bestemming, dan ondersteunen we andere corporaties in hun opgave.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.