Verslagen

Overleg tussen Mooiland en Kmas

Bestuurlijk overleg

In het Bestuurlijk overleg wordt over beleidszaken gesproken met de directie van Mooiland. De punten uit het ondernemingsplan vormt hierin het uitgangspunt. Enkele voorbeelden hiervan zijn het huurbeleid, duurzaamheidsbeleid,  leefbaarheid en het onderhoudsbeleid.

Operationeel overleg

In het Operationeel overleg wordt met de manager service gebied ( de baas van de regiobeheerders ) en de coördinator participatie gevoerd. Onderwerpen die o.a. ter sprake kunnen komen zijn: huurdersbetrokkenheid ( huurdersorganisaties ), moeizame communicatie tussen regiobeheerders en huurdersorganisaties of klachten die structureel van aard zijn en waarvoor een oplossing moet worden gevonden.

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.