Onze gesprekspartners

Onze gesprekspartners

Directie en Bestuur

Periodiek is er een bestuurlijk overleg met de directeur bestuurder en de andere directieleden. KMAS heeft dan de mogelijkheid om onderwerpen die van belang zijn voor de huurders, op de agenda te zetten en deze te bespreken. Dit is een belangrijk aspect van het meebepalen van de agenda en beïnvloeding van het beleid.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht voert indien nodig gesprekken met KMAS over het functioneren van de directeur bestuurder. Sinds de benoeming van mevrouw A.Wilbers is dit twee keer gebeurd. Volgens de wet heeft de koepel bij benoeming van de huurderscommissaris een bindende voordracht. KMAS heeft in de afgelopen periode drie keer hiervan gebruik gemaakt.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.