Thema’s

Mooiland in beweging

Eind september 2016 is het Mooiland ondernemingsplan van 2013 bijgesteld. In 2014 is een begin gemaakt met de uitvoering van de personele afslanking van de organisatie en deze is in 2015 afgerond. Verder zijn de regiokantoren die in het KMAS werkgebied jarenlang een belangrijke regionale functie hadden, opgeheven.

Een heel belangrijk besluit dat Mooiland heeft genomen is de verkoop van de woningvoorraad in het servicegebied, thans het overige gebied in het bijgestelde ondernemingsplan genoemd. Neem daarbij de wijziging van de woningwet in 2015 van de wet- en regelgeving, dan is het duidelijk dat er grote veranderingen hebben plaatsgevonden voor Mooiland die ook gevolgen hebben voor de werkzaamheden van KMAS.  Die zijn alleen maar toegenomen. In de landelijke bijeenkomsten voor Mooiland en de huurdersorganisaties in Arnhem en in Apeldoorn zijn de vertegenwoordigers van de huurders Mooilandbreed hiervan in kennis gesteld.

In het ondernemingsplan 2016 is een gefaseerde verkoop van de woningen in het overig gebied ingevoerd. Een nieuwe strategie die moet leiden dat in 2026 alle woningen zijn verkocht. Op dit moment is fase I in uitvoering. Uiteraard staan er ook andere onderwerpen en beleidspunten in ondernemingsplan 2016. KMAS bestuur zal die thema’s op de website zetten  als die aan de orde zijn.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.