Verkoopstrategie

Verkoopstrategie woningbezit Mooiland

Update!

Verkoopstrategie uitvoering Fase 1

Door middel van brieven heeft Mooiland Kmas en bewoners geïnformeerd over het verloop van de verkoop van de woningvoorraad. Hieruit weten we waar de verkoop aan een woningcorporatie is gelukt, waar niet en wat de vervolgstappen zijn van Mooiland.

In de provincie Drenthe ( Assen ) en Groningen ( stad en noord Groningen ) is het niet doorgaan van de verkoop van de woningen aan een woningcorporatie nu aan de orde. Dat betekent heel concreet dat de woningen nu via een openbare aanbesteding ook aan een marktpartij wordt aangeboden. Deze vervolgstap wordt nu door Mooiland opgestart.

KMAS heeft in het bestuurlijke overleg over dit onderwerp op 10 september j.l. haar standpunt duidelijk aan de directeur bestuurder kenbaar gemaakt. Het KMAS gaat geen positieve advies aan de autoriteiten wonen in Den Haag afgeven en zal zich verzetten binnen de wettelijke kaders.

Uit overleg van KMAS met de gemeente Assen blijkt dat deze ook geen positief advies aan de autoriteit wonen gaat afgeven. Voor de gemeente is het niet wenselijk dat betaalbare sociale huurwoningen weglekken naar een marktpartij. Kortom twee betrokken partijen zitten in deze kwestie op een lijn. KMAS zal ook gemeentebesturen in Groningen verzoeken hetzelfde standpunt in te nemen.

Uiteindelijk zal de verantwoordelijke minister naar verwachting eind 2018 een besluit nemen of de woningen van Mooiland al dan niet aan een marktpartij mogen worden verkocht.

Kmas bestuur, september 2018

Adviesaanvraag Mooiland verkoopstrategie Mei 2018

Advies aan Mooiland over aanpassingen verkoopstrategied Juni 2018

Verkoop en overdracht van woningen Mooiland

In het belang van de volkshuisvesting maakt Mooiland de ingrijpende keuze zich de komende  jaren terug te trekken uit de gebieden die het verst van Noordoost-Brabant liggen. Dat doen we (Mooiland) door woningen – inclusief de taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen – in goede staat  te verkopen. Waar wij in Noordoost-Brabant op een verantwoorde manier aan de slag gaan met  onze volwaardige rol, gaan we ook hier verantwoord te werk: we dragen de woningen in een  goede staat en op een professionele manier over aan bij voorkeur collega-woningcorporaties. Tot uiterlijk 2020 doen wij dat met onze woningen in de provincies Drenthe, Groningen, Friesland  en de Kop van Noord-Holland. Vervolgens doen we dat tot uiterlijk 2026 ook met ons bezit in Overijssel, Flevoland, Noord- en Zuid Holland, delen van West-Brabant en delen van Noord-  en Oost-Gelderland. Uitgangspunt is dat huurders zo min mogelijk hinder ondervinden van de veranderingen

Verkoopstrategie Friesland en Drenthe

Verkoopstrategie Mooiland bezit in Friesland en Drenthe fase I

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.