Vitale Woongemeenschappen

Het belang van een vitale woongemeenschap

We worden allemaal een dagje ouder en de overheid verlangt van ons dat we steeds langer thuis blijven wonen. Vitaal wonen is daarin erg belangrijk, het zorgt voor activiteit, gezelligheid en saamhorigheid. Hierdoor is het mogelijk om op een prettige wijze langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Project Vitale Woongemeenschappen

In 2016 is in de Amstelflat in Assen het project ‘Bruisende Amstelflat‘ van start gegaan. Dit project is een onderdeel van het landelijke Experiment ‘Vitale Woongemeenschappen’ waar de Amstelflat als experimentpartner heeft meegedaan. Door Platform31 werd de Bruismethodiek ter beschikking gesteld. De Amstelflat heeft hier op geheel eigen wijze invulling aan gegeven. Het project is van begin tot einde gevolgd door Mooiland. Ook is het project financieel gefaciliteerd door Mooiland.

De uitkomsten van het project zowel landelijk als in Assen, waren erg positief.

Kort samengevat zijn de volgende punten van belang bij het opzetten van een soortgelijk project in andere complexen:

  • Een geleidelijk veranderproces; cultuur en mentaliteit
  • Commitment Woningcorporatie
  • Bestaande en gewenste situatie in beeld brengen
  • Doelen stellen (stap voor stap!)
  • Oprichten initatiefgroep
  • Heldere communicatie
  • Gemeenschappelijke ruimte
  • Faciliterende professional
Wat kan het KMAS voor u betekenen?
  • Met opgedane kennis Pilot Amstelflat (in beperkte mate) ondersteuning bieden aan andere complexen
  • Inventariseren van behoeften & maken van een plan

Op dit moment hebben een aantal complexen zich aangemeld. Mocht u ook interesse hebben, dan kunt u altijd contact opnemen via het contactformulier of via de voorzitter van het KMAS. U kunt voor meer informatie ook bellen met mevr. K. Kuiper (Projectcoordinator Amstelflat Assen) 06 267 81 830.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.