HAM: Zienswijze betreffende ontheffing Mooiland voor Gennep

DE HUURDERSALLIANTIE MOOILAND                                       MOOILAND T.a.v. S. Van den Bergh Postbus 140 5360 AC GRAVE Mail: svandenbergh@mooiland.nl. Schaijk/Warnsveld,  maart 2022 Betreft: Verzoek aan de Huurdersorganisatie Mooiland (HAM) om een zienswijze betreffende ontheffing Mooiland voor Gennep Geachte heer Van den Bergh, Hierbij een reactie (zienswijze) van de Huurdersalliantie Mooiland (HAM) op…

Lees verder

Kmas over wonen zorg en welzijn

Wat is gaande in woningcorporatieland? Corporaties hebben vaak te maken met bijzondere doelgroepen, denk aan rolstoelgebruikers of mensen met dementie. Voor deze doelgroepen zijn soms specifieke aanpassingen aan woningen nodig of is het van belang dat bepaalde faciliteiten in de buurt beschikbaar zijn. Wat wil de overheid? De landelijke overheid…

Lees verder

Update complexmatige verkoop Mooiland.

Geachte leden van de Huurdersalliantie Mooiland,  Met deze brief geven wij graag een periodieke update over de voortgang van de complexmatige  verkopen van Mooiland. De laatste update in dit kader hebben jullie in december ontvangen. De  ontwikkelingen die er sindsdien zijn geweest worden hieronder per regio toegelicht. Daarnaast  wordt in…

Lees verder

Kmas over de betrokkenheid bij de Prestatieafspraken.

Algemeen Prestatieafspraken zijn wettelijk vastgelegd. In de Woningwet staat dat de plannen van woningcorporaties moeten worden ingepast in het lokale beleid. Dat betekent dus dat er overleg moet zijn tussen de gemeente en de woningcorporatie. De meeste gemeenten hebben een woonvisie. Dat is een document waarin staat wat de ambities…

Lees verder