Kmas over wonen zorg en welzijn

Wat is gaande in woningcorporatieland? Corporaties hebben vaak te maken met bijzondere doelgroepen, denk aan rolstoelgebruikers of mensen met dementie. Voor deze doelgroepen zijn soms specifieke aanpassingen aan woningen nodig of is het van belang dat bepaalde faciliteiten in de buurt beschikbaar zijn. Wat wil de overheid? De landelijke overheid…

Lees verder

Update complexmatige verkoop Mooiland.

Geachte leden van de Huurdersalliantie Mooiland,  Met deze brief geven wij graag een periodieke update over de voortgang van de complexmatige  verkopen van Mooiland. De laatste update in dit kader hebben jullie in december ontvangen. De  ontwikkelingen die er sindsdien zijn geweest worden hieronder per regio toegelicht. Daarnaast  wordt in…

Lees verder