Huurders Alliantie Mooiland

Februari 2020 De overkoepelende huurdersorganisaties de Koepel Grave en de Koepel Mooiland Allen Samen (KMAS) gaan samen verder als de Huurders Alliantie Mooiland. De Koepel Grave richt zich op het kerngebied van Mooiland. De KMAS richt zich op alle overige gebieden. Beide koepels werkten al veel samen. Nu zullen ze…

Lees verder

Samenwerkingsovereenkomst Huurders Alliantie Mooiland

Samenwerkingsovereenkomst Huurders Alliantie Mooiland Koepel Grave en KMAS staan als koepels van Huurdersorganisaties voor een gezamenlijke volkshuisvestingopgave. Gemeenten, corporaties en huurdersvertegenwoordiging zijn samen verantwoordelijk voor het maken van prestatieafspraken op gemeentelijk niveau. Een gemeentelijke woonvisie staat hiervoor aan de basis. De nieuwe rolverdeling gaat uit van gelijkwaardige rollen aan de…

Lees verder