Kmas over de betrokkenheid bij de Prestatieafspraken.

Algemeen Prestatieafspraken zijn wettelijk vastgelegd. In de Woningwet staat dat de plannen van woningcorporaties moeten worden ingepast in het lokale beleid. Dat betekent dus dat er overleg moet zijn tussen de gemeente en de woningcorporatie. De meeste gemeenten hebben een woonvisie. Dat is een document waarin staat wat de ambities…

Lees verder

KMAS visie betreffende verkoopstrategie.

KMAS VISIE BETREFFENDE VERKOOPSTRATEGIE MOOILAND Wat is er gaande op de huur- en verkoopmarkt van huizen?  1. Corporaties verkopen veel sociale huurwoningen vooral uit noodzaak om aan Geld te komen. 2.  Hierdoor neemt het aantal sociale huurhuizen af en meer mensen zijn op zoek naar een betaalde woning. Starters en…

Lees verder