4. KMAS OVER WONEN ZORG EN WELZIJN.

Mw.K. van Esch Op 28 mei 2021 heeft het bestuur van KMAS een bespreking gehad met Mw. K. van Esch, huurderscommissaris van Mooiland. Op verzoek van mevrouw Van Esch is gesproken over het beleid van Mooiland gericht op Wonen Zorg en Welzijn. Wat is gaande in woningcorporatieland? Corporaties hebben vaak…

Lees verder

1. Jaarverslag 2020.

JAAROVERZICHT 2020 ACTIVITEITEN KMAS BESTUUR PERIODE JANUARI 2020 TOT EN MET DECEMBER 2020. Samenvatting In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van KMAS over het jaar 2020. Er wordt gestart met een indruk over de algemene ledenvergadering (ALV) van oktober 2019. De aandacht werd gevraagd voor hoe…

Lees verder

2. KMAS visie betreffende verkoopstrategie.

KMAS VISIE BETREFFENDE VERKOOPSTRATEGIE MOOILAND Wat is er gaande op de huur- en verkoopmarkt van huizen?  1. Corporaties verkopen veel sociale huurwoningen vooral uit noodzaak om aan Geld te komen. 2.  Hierdoor neemt het aantal sociale huurhuizen af en meer mensen zijn op zoek naar een betaalde woning. Starters en…

Lees verder